برنامه‌های تعاملی

 
مجموعه برنامه‌هایی است که مبتنی بر تعامل میان دبیرخانه دائمی کنگره‌های بین‌المللی اربعین با اساتید، نخبگان، دانشجویان و دانش‌آموزان بوده و با هدف ارتقاء‌بخشی و تعمیق ایمانی و معرفتی مخاطبین، از ظرفیت‌های حوزه آموزش، پژوهش، تولیدات و... بهره گرفته می‌شود.

برنامه‌های تعاملی در 5 قالب همکاری‌های پژوهشی، دوره‌های آموزشی، مسابقات هنری، برگزاری نمایشگاه و کارگاه‌های عملی محقق گردیده و با ارتقاء دانش و معرفت مخاطبین، زمینه خلق آثار وزین و فاخر اربعینی و عرضه به محضر صاحب اربعین و ولیّ الهی زمان را فراهم می‌نماید.
 
  • رمضان مهدوی – دوره آموزش مجازی آشنایی با معارف مهدویت توسط معاونت مجازی موسسه مطالعات راهبردی اصحاب الحسین(ع)، در رمضان المبارک ۱۳۹۹، برگزار گردید.
  • نور اربعین خاموش نخواهد شد – این دوره آموزشی به شناخت ویژگیهای پدیده اربعین در سالهای اخیر با استفاده از روایات و قرآن کریم در محرم الحرام سال 96 پرداخته است.
فارسی