سخنرانی حجت الاسلام میرباقری

گزارش همایش ملی از غدیر تا اربعین/شهریور ۱۳۹۵
۱۳۹۷/۰۲/۱۵
مؤسسه اصحاب الحسین(ع) آهنگ «جان جهان» را منتشر کرد
۱۳۹۷/۰۲/۱۵

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری بخش اول
.
سومین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین موضوع : نقش اربعین در رسیدن به جامعه آرمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری مسجد مقدس جمکران پاییز ۱۳۹۴ بخش اول
.

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری بخش دوم
.
سومین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین موضوع : نقش اربعین در رسیدن به جامعه آرمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری مسجد مقدس جمکران پاییز ۱۳۹۴ بخش دوم
.

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری بخش سوم
سومین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین موضوع : نقش اربعین در رسیدن به جامعه آرمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری مسجد مقدس جمکران پاییز ۱۳۹۴ بخش سوم
.

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری بخش چهارم
سومین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین موضوع : نقش اربعین در رسیدن به جامعه آرمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری مسجد مقدس جمکران پاییز ۱۳۹۴ بخش چهارم
.

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری بخش پنجم
سومین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین موضوع : نقش اربعین در رسیدن به جامعه آرمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری مسجد مقدس جمکران پاییز ۱۳۹۴ بخش پنجم
.

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری بخش ششم
سومین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین موضوع : نقش اربعین در رسیدن به جامعه آرمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری مسجد مقدس جمکران پاییز ۱۳۹۴ بخش ششم
.

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری بخش هفتم
سومین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین موضوع : نقش اربعین در رسیدن به جامعه آرمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری مسجد مقدس جمکران پاییز ۱۳۹۴ بخش اول
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فارسی