کتابخانه تخصصی

کتب و مقالات

از غدیر تا اربعین

ویژه نامه علمی اولین همایش ملی از غدیر تا اربعین
بررسی ابعاد الهی ماجرای اربعین؛ از مبداء تا مقصد
کتب و مقالات

کنگره لقاء الحسین (ع) 1395

ویژه نامه علمی دومین کنگره بین المللی لقاء الحسین (ع)
بررسی ابعاد الهی ماجرای اربعین از مبدأ تا مقصد
کتب و مقالات

کنگره عهد مع الحسین ع 1395

ویژه نامه علمی، فرهنگی، هنری سومین کنگره بین المللی عَهدٌ مَعَ الحُسَینِ (ع)
بررسی ابعاد الهی ماجرای اربعین از مبدأ تا مقصد
کتب و مقالات

پدیده عظیم اربعین

  • رویکرد قرآنی
  • مبدأ شناسی
  • مقصد شناسی

فارسی