کنگره‌های بین‌المللی

مجموعه برنامه‌هایی است که در آن، اساتید و پژوهشگران حاصل کاوش، رصد و نظریه‌پردازی سالیانه خویش در حوزه اربعین را به محضر امام و وليّ الهی عرضه کرده و در معرض نخبگان جهان قرار می‌دهند. هنرمندان نیز با فهمی صحیح و عمیق و با خلق آثار وزین و فاخر، خود را به محضر امام و وليّ الهی عرضه کرده و مسیر زندگی قرآنی و آسمانی را برای جامعه جهانی هموارتر می نمایند.


در طی سال‌های گذشته و در طی 5 دوره، 10 کنگره بین‌المللی در عتبه مقدسه حسینیه، مسجد مقدس کوفه، دانشگاه نجف اشرف، حوزه امام مهدی نجف اشرف و... توسط این مؤسسه برگزار شده است. نیمی از این برنامه‌ها با عنوان «عهد مع الحسین ع» به طرح مباحث فرهنگی و هنری پرداخته و نیمی از آن تحت عنوان «لقاء‌ الحسین ع»، ارائه مباحث علمی را عهده‌دار بوده است.


 
کنگره ها
 

 
کنگره لقاء
 
فارسی