دوره های آموزشی

مجموعه برنامه‌هایی است که مبتنی بر تعامل میان دبیرخانه دائمی کنگره‌های بین‌المللی اربعین با اساتید، نخبگان، دانشجویان و دانش‌آموزان بوده و با هدف ارتقاء‌بخشی و تعمیق ایمانی و معرفتی مخاطبین، از ظرفیت‌های حوزه آموزش، پژوهش، تولیدات و... بهره گرفته می‌شود.


دوره های آموزشی در 5 قالب همکاری‌های پژوهشی، دوره‌های آموزشی، مسابقات هنری، برگزاری نمایشگاه و کارگاه‌های عملی محقق گردیده و با ارتقاء دانش و معرفت مخاطبین، زمینه خلق آثار وزین و فاخر اربعینی و عرضه به محضر صاحب اربعین و ولیّ الهی زمان را فراهم می‌نماید.


رمضان مهدوی

رمضان مهدوی

دوره آموزش مجازی آشنایی با معارف مهدویت توسط معاونت مجازی موسسه مطالعات راهبردی اصحاب الحسین(ع)، در رمضان المبارک ۱۳۹۹، برگزار گردید.

نور اربعین خاموش نخواهد شد

این دوره آموزشی به شناخت ویژگیهای پدیده اربعین در سالهای اخیر با استفاده از روایات و قرآن کریم در محرم الحرام سال 96 پرداخته است.
ramadan1401

تدبر قرآنی، تمدن مهدوی؛ ترم ۲

دوره آموزش مجازی آشنایی با معارف مهدویت توسط معاونت مجازی موسسه مطالعات راهبردی اصحاب الحسین(ع)، در رمضان المبارک ، برگزار گردید.
ashoura

امام حسین ع از نگاه قرآن، عاشورا در انگورستان ملک

دوره قرآنی، سوره مریم آیات یکم تا پنجاه و چهار
  • رمضان مهدوی – دوره آموزش مجازی آشنایی با معارف مهدویت توسط معاونت مجازی موسسه مطالعات راهبردی اصحاب الحسین(ع)، در رمضان المبارک ۱۳۹۹، برگزار گردید.
  • نور اربعین خاموش نخواهد شد – این دوره آموزشی به شناخت ویژگیهای پدیده اربعین در سالهای اخیر با استفاده از روایات و قرآن کریم در محرم الحرام سال 96 پرداخته است.
  • تدبر قرآنی، تمدن مهدوی؛ ترم ۲ – دوره آموزش مجازی آشنایی با معارف مهدویت توسط معاونت مجازی موسسه مطالعات راهبردی اصحاب الحسین(ع)، در رمضان المبارک ۱۴۰۱، برگزار گردید.
فارسی