همایش‌های ملّی

مجموعه برنامه‌هایی است که در آن، اساتید و پژوهشگران کشور، به موضوعات مرتبط با کنگره سال می‌پردازند و در فضایی آزاد و اندیشه‌ورزانه، به طرح اکتشافات و تبیین نظریات مرتبط اقدام می‌ورزند. هنرمندان نیز در این همایش‌ها به خلق آثار هنری مرتبط اهتمام می‌ورزند.


تا به حال 3 همایش ملی در حوزه اربعین، با عنوان «از غدیر تا اربعین»، همچنین 1 همایش با عنوان «بر بال اربعین» (ویژه بانوان) توسط این مؤسسه برگزار شده است.


 
همایشها
 
فارسی