شورای سیاست‌گذاری


شورای علمی


۱۳۹۶/۰۷/۲۲

دکتر تمیمی

۱۳۹۶/۰۷/۲۱

حجت الاسلام عبدالحمید واسطی

۱۳۹۶/۰۷/۲۱

حجت الاسلام علیرضا پیروزمند

۱۳۹۶/۰۷/۲۰

حجت الاسلام حبیب الله بابایی

شورای هنری


۱۳۹۶/۰۷/۲۴

استاد کیومرث قورچیان

۱۳۹۶/۰۷/۲۳

عبدالحمید قدیریان

۱۳۹۶/۰۷/۲۳

استاد کریم تخشا

شورای رسانه


۱۳۹۶/۰۷/۲۱

دکتر حسن عباسی

۱۳۹۶/۰۷/۲۱

نادر طالب زاده

شورای بین‌الملل


هیئت عامل استانی


۱۳۹۸/۰۷/۰۵

حجت الإسلام سیدمحمدمحسن دعایی

فارسی