نشست‌های تخصصی

مجموعه برنامه‌هایی است که در آن، اساتید و پژوهشگران کشورهای مختلف، به موضوعات مرتبط با کنگره سال می‌پردازند و در فضایی آزاد و اندیشه‌ورزانه، به طرح اکتشافات و تبیین نظریات مرتبط اقدام می‌ورزند.


در طی 6 سال گذشته، بالغ بر 200 نشست تخصصی در حوزه اربعین در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، بغداد، کویت، بیروت، مزار شریف، تهران، قم، البرز، اصفهان، یزد، بیرجند و مشهد مقدس توسط این مؤسسه برگزار شده است.


فارسی